Създадоха първият компютър използващ Qbit информационна мерна единица.


silicon-quantum-computer-2

Австралийски изследователи успяха да създадат първият квантов logic gate, който е основния 
градивен елемент на квантовия процесор, като модифицираха стандартен силиконов транзистор

Огромен напредък в квантовото компилиране извършиха изследователи от австралийския университет “University of New South Wales”. Те успяха да създадат първите градивни частици на квантов силиконов процесор – Квантов bit (Quantum Bit/Qbit). За целта те използвали обикновени силеконови транзистори, които се намират във всички „смарт“ устройства на пазара в момента.

silicon-quantum-computer-6silicon-quantum-computer-5

Каква е разликата между стандартния bit, най-малката до момента, информационна мерна единица и Qbit?

Един bit, както всички знаете, съдържа в себе си две възможни вероятности 0 и 1, или “лъжа” или “истина”, “да” или “не”. Интересното при Qbit e че той съдържа в себе си не само тези две вероятности, а и тяхната комбинация, както и пълното отрицание – нито да, нито не. Един qbit може да бъде преведен в битове, но с много повече от един. От тук става ясно, че мерната единица може да съдържа в себе си много повече информация от стандартния Bit.

С какво се различават квантовите компютри от компютъра който използвате в момента?

Квантовите компютри са наистина особени машини. Електрониката, която използваме от началото на 50-те години на миналия век, винаги се е стремяла, да е колкото се може по-точна – 0 или 1. Нулата винаги ще бъде нула, а единицата – единица. При квантовите компютри всичко е с главата на долу, при тях наблюдаваме напълно различно поведение, стойностите са динамични, а не фиксирани, както до сега.

Квантовия бит изпълнява две невероятни и объркващи действия. Първо, той може да има стойност както 0 така и 1 в едно и също време. Второто му свойство, е че може да си съдейства (или общува)  с други квантови битове, за да постигане поставената му цел. Тези две свойства дават огромно предимство на квантовите компютри, спрямо тези, които използваме в момента. За сравнение, само 5 Qbits, се сравняват с 32 обикновени bits, 10 Qbits биха имали пресмятащата сила на повече от 1000 обикновени bits. Еквивалента от мощноста на 300 Qbits, към обикновени bits, би се сравнила с броя на атомите във вселената.

silicon-quantum-computer-3silicon-quantum-computer-4

Може би вече си мислите, че компютрите ще станат много по-бързи и до някъде сте прави. Квантовият компютър ще може да изпълни всяка една задача, която сегашния ви компютър изпълнява с почти същата скорост, понеже те са последователни (прости действия).

Квантовите компютри с помощта на квантов алгоритъм ще бъдат истински ценени в сфери с много неизвестни и променливи (сложни, непоследователни действия). С тяхна помощ нужното време за обработката на огромни бази данни би се намалило драстично. Те биха били изключително полезни в медицината, за създаването на нови медицински медикаменти и проследяването на всички въздействия и страничните ефекти, които те биха могли да окажат върху нас, също така в макроикономиката, както и в много други сфери.

Недостатъка на тази нова технология, е че с бързата обработка се губи точността в отговорите, които бихме получили. Това означава, че квантовите алгоритми ще трябва да се повтарят няколко пъти, за да може да се потвърди, че дадения отговор е правилен. Така че, на практика, класическите компютри най-вероятно ще останат предпочетения избор за ежедневна употреба.

Gizmag

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes